Strona Główna
Owady chronione
Bezkręgowce chronione
Płazy chronioneGady chronione
Ptaki chronioneSsaki chronione
Rośliny chronione
Obszary proponowane do objęcia ochroną
Ochrona środowiska
Galeria

E-mail

 

Ptaki chronione w Imielinie

W Imielinie występują następujące gatunki ptaków chronionych:


     Czajka (Vanellus vanellus) ,
czarno-biały ptak z rodziny siewek (długość do 33 cm) z charakterystycznym czubkiem na głowie, występujący na łąkach Eurazji. Nieco mniejsze gatunki stepowe przylatujące do Polski, ubarwione płowo z czarnymi i białymi akcentami, nie mają czubka. (Ilustracja, Odgłosy)

Dzięcioł duży (Dendrocopos major), ptak z rodziny dzięciołów, zamieszkuje starodrzewia liściaste i lasy mieszane całej Europy oraz północnej i środkowej Azji. Często spotykany także w parkach miejskich i alejach. Żywi się owadami i ich larwami wykuwanymi ostrym dziobem z pni drzew, a w czasie ostrej zimy również nasionami drzew iglastych i leszczyny. (Ilustracja, Odgłosy)


Jaskółka dymówka (Hirundo rustica), ptak z rodziny jaskółek o długości ciała 20 cm i rozpiętości skrzydeł 33 cm. Występuje w całej EuropieAzji oraz północnej AfryceAmeryce Północnej. (Ilustracja, Odgłosy)


Jaskółka oknówka (Delichon urbica), trzeci gatunek ptaka z rodziny jaskółek występujący w Polsce. Zasięgiem swojego rozprzestrzenienia obejmuje całą środkową Europę, wschodnią Azję, Azję Mniejszą i północną Afrykę. Jest pospolitym ptakiem spotykanym w miastach, osiedlach, zabudowaniach wiejskich oraz górach. Osiąga 13 cm długości i 30 cm rozpiętości skrzydeł. (Ilustracja, Odgłosy)


Jastrząb (Accipiter gentilis), ptak z rodziny jastrzębiowatych. Zasięgiem występowania obejmuje całą Europę, Azję, Bliski Wschód, północną Afrykę i Amerykę północną. Zamieszkuje rozległe kompleksy leśne oraz niewielkie zadrzewienia śródpolne z kępami starych drzew. (Ilustracja, Odgłosy)


Kos (Turdus merula), pospolity ptak z rodziny drozdowatych. Występuje w całej Europie (z wyjątkiem północnej Skandynawii), na Bliskim Wschodzie i w Azji środkowej. Samiec ubarwiony czarno, z żółtym dziobem, samica szarobrązowa. Zamieszkuje różne biotopy parkowe i leśne oraz osiedla ludzkie. (Ilustracja, Odgłosy)


Kruk (Corvus corax), największy i najsilniejszy przedstawiciel ptaków z rodziny krukowatych. Osiąga 64cm długości ciała i 120 cm rozpiętości skrzydeł. Zasięgiem swojego występowania ogarnia praktycznie całą półkulę północną, od tropików aż po daleką północ. Zamieszkuje różnorodne, słabo zaludnione tereny górskie, lasy, skaliste wybrzeża morskie i ruiny starożytnych miast na skrajach pustyń. (Ilustracja, Odgłosy)


Kukułka (Cuculus canorus), ptak z rodziny kukawkowatych, podrodziny kukułek. Występuje w Eurazji i Afryce. Zamieszkuje niezbyt rozległe lasy liściaste, mieszane i iglaste, niewielkie kępy zadrzewień śródpolnych, parki i ogrody oraz obrzeża rozległych drzewostanów. Ubarwienie ciała szarawe, z białym, ciemno prążkowanym brzuchem. Na ciemnym, klinowatym ogonie występują białe plamy. Odżywia się owadami i ich larwami. (Ilustracja, Odgłosy)


Łabędź niemy (Cygnus olor), ptak z rodziny kaczkowatych. Osiąga 155 cm długości ciała, wagę 22,5 kg (najcięższy ptak fruwający) i 235 cm rozpiętości skrzydeł. Występuje na umiarkowanych szerokościach geograficznych Europy i Azji. Introdukowany w Ameryce Północnej, Afryce i Australii. Zamieszkuje większe zbiorniki wodne o dobrze rozwiniętej roślinności brzegowej i podwodnej, łącznie z zatokami morskimi. (Ilustracja, Odgłosy)


Sikorka bogatka (Parus major), ptak z rodziny sikorowatych, występujący w kilku podgatunkach prawie w całej Europie i Azji (z wyjątkiem rejonów północnych i północno-wschodnich) oraz w północno-zachodniej Afryce. Długość do 14 cm, rozpiętość skrzydeł 22 cm. Ubarwienie głowy czarne, lśniące, z białymi policzkami, od szyi przez żółty spód ciała aż do ogona biegnie czarna wstęga. Bogatka wyprowadza 2 lęgi w roku. Samica składa 6-14 jaj, które wysiaduje sama przez ok. 14 dni. Młode opuszczają gniazdo po 2-3 tygodniach. W Polsce bogatka należy do ptaków licznych lęgowo, przelotnych i zimujących. (Ilustracja)


Skowronek (Alauda arvensis), ptak z rodziny skowronków występujący prawie w całej Europie (bez Skandynawii), środkowej Azji i północno-zachodniej Afryce. Zamieszkuje tereny otwarte, uprawy rolne, pastwiska, suche łąki i ugory. Długość ciała 18 cm, rozpiętość skrzydeł 26 cm. Upierzenie samca i samicy szarobrunatne, plamiste, z jasnym brzuchem, na głowie krótki czubek. (Ilustracja, Odgłosy)


Szpak (Sturnus vulgaris), ptak z rodziny szpaków, rzędu wróblowatych, podrzędu śpiewających, występujący w kilku podgatunkach w całej Europie i Azji, do jeziora Bajkał i Pakistanu, wtórnie osiedlony w Ameryce Północnej, Australii, Nowej Zelandii i Polinezji. Zamieszkuje obrzeża starych drzewostanów, parki, śródpolne kępy drzew oraz osiedla ludzkie i ich okolice. (Ilustracja, Odgłosy)


Wróbel (Passer domesticus), pospolity ptak z rodziny wikłaczy, z podrodziny wróbli, z rzędu wróblowatych. Występuje w całej Eurazji z wyjątkiem Dalekiego Wschodu, introdukowany praktycznie na całym świecie w najbliższym sąsiedztwie ludzkich osiedli i terenów rolniczych. (Ilustracja, Odgłosy)


Bocian biały (Ciconia ciconia), ptak z rodziny bocianowatych. Występuje w środkowej, wschodniej Europie, na Półwyspie Pirenejskim, Półwyspie Bałkańskim, w północnej Afryce, Azji Mniejszej i Azji Środkowej. (Ilustracja, Odgłosy)